Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (2024)

Ga naar de inhoud

33+

Afspraak maken

A/B Testing is een vorm van splittesten waarin je 2 varianten van een pagina, website, app ofSEA-advertentie uittest tegen elkaar om deconversieratiote verbeteren. Bij een A/B Test toon je afwisselend de twee varianten A en B aan je bezoekers. De helft van de bezoekers ziet variant A en de andere helft ziet variant B. In beide gevallen wordt gekeken of de ene variant beter werkt dan de andere. Hoe dat precies gebeurt lees je in dit artikel.

Lees verder

Je bent hier:

Home

Expertise

SEA

A/B testing

Wanneer is een A/B Testing zinvol?

Voor een succesvolle A/B Testing te doen heb je eerst en vooral voldoende traffic nodig. Een goede vuistregel is dat je minstens1000 conversiesper maand nodig hebt om een duidelijk beeld te hebben. De reden hiervoor is eenvoudig: Als je niet voldoende conversies hebt, dan moet je jouw tests lang laten lopen voor ze statistisch belangrijk genoeg zijn.

Contacteer ons

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (2)

Om zinvolle analyses te kunnen maken uit je A/B Tests heb je al gauw 250 conversies nodig voor variant A en 250 conversies voor variant B. Als je maar 200 conversies duurt je testtijd gewoon veel langer en is dit een gigantische verspilling van tijd.

Stel dat je toch wilt testen met iets minder conversies, dan verklein je best de scope van je tests. Bijvoorbeeld dat je een pagina test in plaats van je volledige website.

Neem contact op met Varamedia voor meer informatie

Contacteer ons

A/B Testing tools

A/B-Testen kan je heel eenvoudig doen met een aantal speciale tools zoals:

Klik op de video hieronder om te ontdekken hoe je in 6 stappen een succesvolle A/B test doet. A/B testen is één van de belangrijkste onderdelen vanconversieoptimalisatie.

Een A/B-testing specialist nodig?

Varamedia is gespecialiseerd in leadgeneratie: dat betekent dat wewaardevol webverkeer vinden en aantrekken en dat vervolgens leiden naarkwalitatieve landinsgpagina’s. Om tot die kwalitatieve, high-converting landingspagina’s te komen, moeten wij uiteraard aan A/B-testing doen. Varamedia is dus jouw uitgesproken partner om aan A/B-testing en Conversion Optimization (CRO) te gaan doen.

Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend.

Interesse om samen te werken? Contacteer ons

Contacteer ons

5/5

Meer dan +40 tevreden klanten

Bekijk onze cases hier.

Ook zulke resultaten boeken?

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels

Marketing begrippen

CTR – Click-through rate

De Click-Through-Rate (CTR)is het cijfer dat weergeeft hoeveel procent van de
mensen die jouwSEA-advertentie hebben gezien ook écht heeft doorgeklikt. Met dit getal krijg je een idee wat jeconversie ratiois en of er verbetering nodig is aan jouw website, app of webshop. Ben je benieuwd hoe je jouw Click-Through-Rate kan verhogen?Dat lees je verder in dit artikel.

Lees verder

Marketing begrippen

CPC – Cost Per Click

De CPC of Cost-Per-Clickis de prijs die je betaalt voor een klik inSEA-advertentieplatformen die werken op basis van veilingen(Google Ads, Facebook, Instagram en andere vormen van Social Media Marketing).

Lees verder

Marketing begrippen

Backlinks

Linkbuilding is een belangrijk onderdeel van elke SEO-strategie. En bij linkbuilding zijn backlinks het belangrijkste voor je autoriteit en betrouwbaarheid. Wat betekent het marketing begrip “backlinks” nu precies? Met backlinks win je het vertrouwen van Google en je website positie krijgt een boost op de resultaatpagina.

Lees verder

Marketing begrippen

CPL – Cost Per Lead

CPA of Cost per Leadis de prijs die je betaalt inSEA-advertentiesper lead.Leadgeneratiekan gaan over een actie die aantoont dat een potentiële klant interesse heeft in jouw product of dienst. Dat kan bijvoorbeeld een telefoontje, een e-mail of in de ideale omstandigheid een ingevuld contactformulier. In dit artikel bespreken we alles dat je moet weten over dit onderwerp.

Lees verder

Marketing begrippen

CPA – Cost Per Action / Acquisition

CPA, ook Cost Per Actionof Cost per Acquisition,is de prijs die je betaalt inSEA-advertentiesvoor een actie die een bezoeker uitvoert. Die actie is altijd eenconversievorm. Bijvoorbeeld bij het kopen van een product of dienst, een telefoongesprek of inschrijven op jouw nieuwsbrief. Bij CPA betaal je enkel voor conversies tijdens een marketingcampagne. Hoe dat precies werkt en de verschillen met andere manieren bespreken we in dit artikel.

Lees verder

Marketing begrippen

ROAS – Return on advertising spending

Een Return On Advertising Spending (ROAS) is een advertentieformule die de effectiviteit van een online marketing campagne meet. Een ROAS helpt adverteerders te bepalen welke methodes werken. Zo weet je welke SEA-advertentiecampagnes je moet verbeteren. Bij ROAS gaat het dus om je advertentie-budget.

Lees verder

Marketing begrippen

CTA – Call To Action

Een Call-To-Action (CTA) is meestal een knop of banner die de bezoeker aanspreekt en haar of hem tracht te overtuigen om te klikken, een aankoop te doen, een registratie te doen of een e-mailadres op te geven (denk aan een nieuwsbrie-inschrijving). Zeker bij SEA-advertenties (zoalsGoogle Ads) is een CTA belangrijk om de juiste leads aan te trekken.

Lees verder

Marketing begrippen

CR – Conversieratio

Het conversieratioof conversiepercentage, is één van de meest gebruikte cijfers om het succes van jouw website te meten. Dit in de marketingwereld veelgebruikt ratio drukt het percentage conversies uit die gebeuren ten opzichte van het totaal aantal bezoekers op jouw website.

Er zijn een aantal technieken die kunnen leiden totconversie optimalisatie, bijvoorbeeld het toevoegen van testimonial video's aan je landingspagina's. Wil je weten hoe je jouw conversieratio kan verhogen? Dat lees je in dit artikel.

Lees verder

Marketing begrippen

CPM – Cost Per Mille

De CPM of Cost-Per-Mille zijn de kosten die je betaalt per duizend impressies in SEA-advertenties en bij adverteren op social media. Een impressie wordt gemeten van zodra je advertentie op het scherm van de gebruiker wordt geladen - maar daarom ben je nog niet gezien.

De biedstrategie hier zal een Cost Per Impression zijn. Deze wordt steeds uitgedrukt in Cost Per Mille (CPM): kost per 1000 impressies.

Op online marketing platformen zoalsGoogle Ads, Facebook en vele anderen kun je op verschillende manieren betalen voor reach. Hoe dit werkt en wat de verschillen zijn, bespreken we in dit artikel.

Lees verder

Bekijk alle artikels

Your one-stop 🚀 to your
leadgeneration goals

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (3)

Bekijk onze marketingdiensten

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (4)

 • 050 73 24 02
 • Hoornstraat 22, Beernem, België
 • hello@varamedia.be
 • Over Varamedia
 • Cases
 • Jobs
 • Blog
 • Diensten
 • Contact

Wat we doen?

 • Social Media Marketing
 • Zoekmachine optimaliseren
 • Zoekmachine adverteren
 • E-mailmarketing
 • Webdesign
 • Video
 • Al onze expertise

Varamedia BV

 • Hoornstraat 22
 • 8730 Beernem, België
 • BTW 0735 921 083

Ontvang exclusief marketingnieuws, tips, tools en trends & nieuws over hoe je meer leads kan genereren! Alleen voor nieuwsbriefabonnees!

2024 Varamedia BV | Marketingbureau en SEO Agency |
BTW 0735 921 083 | Privacy Policy | Algemene voorwaarden

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (5)

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (6)

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (7)

Interesse om samen te werken? Contacteer ons

Het contactformulier voor op de pagina's /contact, /diensten, ...

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (9)

Klaar voor een nieuwe samenwerking?

Contacteer ons

Wat is A/B testing? | Hoe verbeter je website conversies ermee? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6424

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.